Verkenningen

De serie heeft tot doel boeddhistische basisbegrippen voor zowel de geïnteresseerde leek als de boeddhistisch beoefenaar te verhelderen. Met gebruikmaking van originele bronnen verkent André Kalden de diverse basisbegrippen die vervolgens op een inzichtelijke wijze worden uitgelegd.


Het eerste deel van de serie BoeddhaBasics verscheen in maart 2010 in nummer 58 van Vorm & Leegte, de voorloper van het kwartaalblad BoeddhaMagazine.
Om prioriteit te geven aan andere vrijwilligersactiviteiten, als zijn voorzitterschap indertijd van de Boeddhistische Unie Nederland, en zijn eigen beoefening, staakte André de serie in mei 2012. Deze is vervolgens voortgezet door uitgever Gerolf 't Hoofd. Zie Boeddha Magazine.